شکایات یا عدم رضایت

در صورت داشتن هرگونه نارضایتی یا شکایت از محصولات و یا شیوه پاسخگویی همکاران ما از طریق فرم زیر با بخش شکایات در ارتباط باشید
شکایات شما ظرف مدت ۲۴ ساعت بررسی و به شما اطلاع رسانی خواهد شد