در انبار موجود نمی باشد

پایه خنک کننده لپ تاپ (کول پد)

پایه خنک کننده تسکو مدل TCLP 3000

۴۸۹,۰۰۰ ریال

پایه خنک کننده لپ تاپ (کول پد)

پایه خنک کننده تسکو مدل TCLP 3084

۱,۱۴۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

پایه خنک کننده لپ تاپ (کول پد)

پایه خنک کننده تسکو مدل TCLP 3096

۴۱۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

پایه خنک کننده لپ تاپ (کول پد)

پایه خنک کننده تسکو مدل TCLP 3098

۷۰۳,۰۰۰ ریال

پایه خنک کننده لپ تاپ (کول پد)

پایه خنک کننده تسکو مدل TCLP 3100

۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال

پایه خنک کننده لپ تاپ (کول پد)

پایه خنک کننده تسکو مدل TCLP 3102

۱,۵۷۷,۰۰۰ ریال