کابل های رابط و مبدل

دانگل بلوتوث USB تسکو مدل BT100

۴۷۱,۰۰۰ ریال
۳۲۳,۰۰۰ ریال
۴۳۴,۰۰۰ ریال

کابل های رابط و مبدل

کابل برق تسکو 1.5 متری مدل TC 84

۲۳۳,۰۰۰ ریال
۲۱۵,۰۰۰ ریال
۲۳۳,۰۰۰ ریال
۲۱۵,۰۰۰ ریال
۳۸۳,۰۰۰ ریال
۲۹۷,۰۰۰ ریال
۱۹۵,۰۰۰ ریال

کابل های رابط و مبدل

کابل تبديل 2 به 1 صدا

۱۷۰,۰۰۰ ریال
۳۹۶,۰۰۰ ریال