رایانه رود ایران
تنها نمایندگی رسمی شرکت توسن سیستم در شهرستان شاهرود